Motionsrekommendation för barn och ungdomar

Grundrekommendationerna för fysisk aktivitet talar om vilken sorts motion som man behöver för att trygga uppväxten och utvecklingen.

Det gemensamma för rekommendationerna för ungdomar och vuxna är mångsidig och regelbunden motion. Båda rekommendationerna beskriver en lägstanivå för tillräcklig motion ut ett hälsoperspektiv. Genom att röra på sig mer än rekommendationen säger uppnår man fler hälsofördelar.

Rekommenderad fysisk aktivitet för skolelever

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande fysisk aktivitet per dag på ett sätt som är anpassat till åldern och lämpligt för individen. Återkommande och långvarigt av stillasittande bör undvikas.

 • Förbättra din uthållighet: rask gång, jogging, cykling, simning, skidåkning. Öka pulsen och bli andfådd varje dag.
 • Utveckla din styrka och vighet: dans, gym, bollspel, stretching, skateboard, snowboard. Belasta musklerna 3 gånger i veckan.
 • Håll dig pigg: spela bollspel under rasterna. Förflytta dig genom att gå eller cykla, ta trappan, glöm hissen, undvik långvarigt sittande. Rör på dig alltid när du kan.

Bilden av rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år.

 

Motionsrekommendationen uppmanar att:

 • Öka pulsen och bli andfådd varje dag. Då får du bättre uthållighet och orkar bättre.
 • Belasta musklerna minst 3 gånger i veckan. Då får du mer styrka och vighet.
 • Rör på dig alltid när du kan. Du håller dig pigg och hinner mer.
 • Utmana dig själv och testa nya grenar.
 • Bestäm dig för någonting och testa det i två veckor.
 • Ta med en kamrat.
 • Sätt en tidsgräns för skärmtid.

 

En animerad video presenterar de viktigaste innehållen i rekommendationen om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 genom att följa motion som uppnås under Aidas och Pyrys dag.

Motionsrekommendationen består av små pusselbitar

Motionsrekommendationen kan uppnås på många olika sätt. Det är viktigt att alla hittar en motionsform som man tycker om.

 1. Använd mer tid till motion.
 2. Minska tiden som du är stilla.

Det är bra att genomföra förändringarna gradvis: Först 15 minuter mer motion och 15 minuter mindre sittande, sedan lite till.

Dagens motionsdos kan exempelvis bestå av:

 • skolvägen: gå, cykla, rullskridskor, skateboard
 • skolidrott
 • motion under rasterna: bollspel, löplekar, gång, hopp
 • organiserad fritidsmotion: idrottsklubbar och idrottsföreningar
 • fritidsmotion på egen hand: ensam, med vänner, med familjen
 • vardagsmotion på fritiden: gå eller cykla till dina hobbyer, ta trappan istället för hissen eller rulltrappan, hushållsarbete, trädgårdsarbete.
Tillbaka till toppen