Sitt mindre och ta raster

Man bör begränsa tiden som ungdomar är stillasittande. Man bör undvika långvarigt, sammanhängande stillasittande. Att sitta lite i taget är ett enkelt sätt att undvika de negativa effekterna av stillasittande.

Våra dagar fylls numera av stillasittande och stillavarande. Stillasittande är fysiskt passivt och förbrukar bara lite mer energi än liggande vila. För de flesta musklerna innebär stillasittande nästan fullständig vila. Högstadieelever är stillavarande ca 8 timmar per dag, varav ca 6 timmar i skolan.

Stillasittandet plågar ryggen och orsakar även andra besvär

Överdrivet stillasittande ger upphov till negativa förändringar i kroppen vilka bidrar till en ökning av bl.a.

  • besvär i nacke-axlar och i ryggen
  • typ 2 diabetes
  • hjärt-kärlsjukdomar
  • övervikt
  • risken för kortare liv.

Stillasittande försvagar framför allt mag- och ryggmusklerna varmed kroppskontrollsförmågan försvagas. Stillasittande är också skadligt för den som motionerar om man i huvudsak sitter när man inte motionerar. Ungdomar som sitter mycket har bl.a. dålig bålkontroll oavsett hur mycket man motionerar.

Om man exempelvis sitter framåtlutad en längre tid uppstår det trötthet och smärta i ryggmusklerna. För lång tid framför datorn ger upphov till besvär i nacke-axlar p.g.a. statisk muskelbelastning. Dessa smärtor leder också till att huvudvärk, trötthet och sömnstörningar blir vanligare. Flickor har fler besvär än pojkar och besvären ökar med stigande ålder.

Byt position, ta raster och rör på dig mellan varven

Det går att minska de skadliga effekterna av sittande genom att:

  • sitta kortare tid
  • sitta i en bättre position
  • ta regelbundna raster från sittandet.

Många uppgifter som man oftast gör sittande går bra att göra i andra positioner. Hemuppgifter kan man ibland göra magliggande på golvet och läxorna går att läsa ryggliggande i sängen. Många vardagssysslor kan istället för sittande utföras stående med en arbetsyta på rätt höjd.

Att sitta lite i taget är ett enkelt sätt att undvika de negativa effekterna av stillasittande. Hela ryggraden mår bra bara av att man reser sig från stolen och rätar på ryggen. Till och med korta uppehåll där man med 30–45 minuters mellanrum gör några rörelser som ger kroppen ny energi ger fart i arbetet.

Kroppen mår bra av minsta lilla motion under skolrasterna istället för stillavarande, det ger mer energi och bättre koncentration i skolarbetet. Sitt inte utan uppehåll i över två timmar

Man ska undvika att sitta länge utan uppehåll även på fritiden. I situationer där man inte kan undvika att sitta länge (t.ex. bil-, flyg- eller tågresor) är det viktigt att röra på sig regelbundet.

 

Se video som visar hur du kan sitt mindre och ta raster. Videon är på finska.

Tillbaka till toppen