Idrottssäkerhet i skolan

Minneslistan för idrottssäkerhet i skolans förutsättningar

Adekvata förutsättningar för första hjälpen

 • Skolorna ska ha tillräckligt med personal som har uppdaterade kunskaper inom första hjälpen.
 • Det finnas kännedom om var utrustning för första hjälpen finns och utrustningen ska vara i adekvat skick.
 • Om elever har goda kunskaper om olyckor, hur man förebygger dessa och hur man ger behandling, hjälper detta när olyckan är framme.

Omständigheterna och instruktionerna ska granskas

 • Att alla redskap, utrymmen och verksamhetsmiljöer är i adekvat skicka bör kontrolleras regelbundet.
 • Tydliga bruksanvisningar för apparatur och utrustning ska finnas synligt.
 • Upptäckta brister ska åtgärdas omgående.

Regler har sin plats

 • Kloka regler och konsekvent övervakning av att de efterlevs hjälper till att förebygga många skador och tillbud.
 • Elever ska veta vilkan klädsel och övrig utrustning som krävs på de olika lektionerna och i olika situationer.
 • Skolans regler och spelreglerna för de olika läroämnena bör diskuteras regelbundet.

Hedra uppvärmningen

 • En tillräcklig och mångsidig uppvärmning bidrar till att förebygga skador på idrottslektioner.
 • Uppvärmning ska ske enligt de kommande idrottsrekommendationerna.

Mer rörelse i skoldagen

 • När det finns möjlighet till mångsidig rörelse i skolans vardag resulterar detta i bättre kondition, bättre färdigheter och bättre kroppsliga förutsättningar för att hantera plötsliga situationer i vardagen.
 • Engagera eleverna.
 • Ta hänsyn till lektionerna, rasterna och användningen av skolans utrymmen och omgivning efter skoldagen.

 

Bekanta dig med skololyckor

Tillbaka till toppen