Första hjälpen vid stukningar och sträckningar

Första hjälpen är viktig vid behandling av motionsskador. Det viktiga är att komma ihåg åtgärderna i rätt ordning.

Ge första hjälpen så snabbt som möjligt när en led drabbas av stukning eller en muskel av sträckning, i denna ordning.

Första hjälpen

1. Kompress (tryck)

Tryck skadestället med händerna omgående om du kan, eller ber andra om hjälp. Trycket täpper igen blodkärlen och då minskar blödningen i skadeområdet.

2. Lyft upp

Lyft upp den skadade extremiteten eller kroppsdelen ovanför hjärtat om du kan, eller be om hjälp med detta. Blodtrycket sjunker när den skadade kroppsdelen lyfts högre än hjärtat, vilket medför minskat blodflöde i den skadade kroppsdelen.

3. Kyla i 20 minuter

Bind fast kylförpackningen eller kylpåsen över skadan för att behålla trycket. Placera an strumpa, handduk el.dyl. mellan kylpåsen/kylförpackningen och huden för att huden inte ska frysa. Kylan bidrar till att ytterligare minska blödningen i skadeområdet.

Snö, en påse frysta grönsaker eller annan kyla som trycks mot skadeområdet hjälper. Kylspray och kylgel har bara en ytlig effekt, de fungerar inte som första hjälpen vid sådana här skador.

Första hjälpen-video

Se video på finska: Första hjälpen-videon visar hur du gör.

Första hjälpen-instruktionsvideo på finska (3 min.)

Akutvården fortsätter hemma i 2–3 dygn efter olyckan

1. Kompress (tryck)

Ha ett stadigt men flexibelt förband kring skadeområdet. Se till att blodcirkulationen fungerar tillräckligt bra. Händer och fötter ska behålla sin vanliga färg och känsla.

2. Lyft upp

Håll den skadade extremiteten upplyft när så möjligt för att minska svullnaden.

3. Kyla

Fortsätt med kylbehandling flera gånger (3–4) per dag, 10–20 minuter i taget. Låt den elastiska bindan sitta kvar som skydd. Bindan skyddar huden så den inte fryser.

4. Smärtlindring

Använd vid behov receptfria antiinflammatoriska smärtstillande enligt instruktion för att lindra smärtorna, under en vuxens överinseende.

5. Vila

Undvika att belasta skadeområdet i 3–5 dygn. Minska belastningen vid behov med gånghjälpmedel (kryckor) eller stöd (förband, ortos). Den nya vävnad som bildas i skadeområdet är inledningsvis svag, varför den lätt skadas igen vid för tidig belastning.

 

Om skadan ger upphov till kraftig smärta och svullnad, om du inte kan belasta den skadade kroppsdelen eller om du annars har funderingar kring skadan, uppsök läkarvård för behandling och undersökning.

Tillbaka till toppen