Sömnbehov och effekter av sömnbrist

Tillräcklig sömn är lika viktig för vårt välbefinnande som mångsidig kost och regelbunden motion. De flesta 14-åringar behöver 8–10 timmar sömn varje natt.

Sömn hjälper oss att hålla oss psykiskt pigga och friska. Det man lär sig på dagen sparas i minnet när man sover. Sömn är en viktig kraftresurs för unga då bara den fysiska tillväxten kräver sömn.

Ungas sömnbehov

Unga behöver sova ca 8–10 timmar varje natt, inte bara på veckoslut. Fysisk och psykisk ansträngning medför ett ökat sömnbehov. Sömnbehovet fluktuerar därför. En tuff studieperiod belastar minnet, vilket medför ett ökat sömnbehov. Den som är fysiskt aktiv vet att träning kräver en motvikt i form av tillräcklig vila och sömn.

Man bör reservera tillräckligt med tid på kvällen för sömn och man ska ha tid för att slappna av innan man lägger sig. Numera är det dock främst på kvällen som ungdomar håller på med sina fritidsaktiviteter. När stressen äntligen släpper på kvällen vill man ofta gör någonting roligt. Datorspel, TV-tittande eller sociala medier lockar när man egentligen ska gå och lägga sig.

Vi lever i ett samhället där det händer saker 24 timmar om dygnet. Överflödet av information, effektivitetskraven och stressen finns alltid närvarande i en dygnet runt-värld. Det känns inte som att det finns tillräckligt med tid för vila och man försöker ta tid från nattsömnen, med ödesdigra konsekvenser. Unga behöver förmågan och viljestyrkan att hitta en balans mellan vila och sömn.

Fakta om ungdomars sömn

 • Finländska ungdomar är enligt studier bland de tröttaste i Europa.
 • Ungefär hälften av Finlands ungdomar sover mindre än 8,5 timmar per natt.
 • Ungefär hälften av ungdomarna lägger sig senast kl. 22.30 på skoldagar.

Upplevd trötthet hos ungdomar (procentandel)

Trötthetsgrad pojkar i åk 8 flickor i åk 8 pojkar i åk 9 flickor i åk 9 Grundskola totalt
Sällan eller aldrig  38  21  33  16  27
Ungefär en gång per månad  33  31  32  29  31
Ungefär en gång per vecka  20  28  23  24  26
Nästan varje dag  9  19  12  22  16

Källa: Anpassad från Skolhälsoundersökningen 2010, Institutet för hälsa och välfärd

Ungdomars läggtider på skoldagar (procentandel)

Läggtid pojkar i åk 8 flickor i åk 8 pojkar i åk 9 flickor i åk 9 Grundskola totalt
ca 21.00 eller tidigare  2  2 1  1  2
ca 21.30  6  8  3  5  5
ca 22  20  22  13  17  18
ca 22.30  25  27  22  26  25
ca 23  21  21  25  23  22
ca 23.30  11  10  15  13  12
ca 24  7  5  11  7  7
ca 00.30  3  2  4  3  3
ca 01  2  1  3  2  2
ca 01.30 eller senare  3  2  4  2  2

Källa: Anpassad från Skolhälsoundersökningen 2010, Institutet för hälsa och välfärd

Effekterna av sömnbrist

Det är normalt med tillfälliga sömnstörningar eller till och med sömnbrist. Alla drabbas av det någon gång i livet.

När man sover för lite ca fem dygn i rad motsvarar detta en onykterhet av en promille, eller oavbruten vakenhet i 24 timmar. Man bör därför se till att sova regelbundet och tillräckligt för att må bra.

Långvarig sömnbrist påverkar många grundläggande funktioner:

 • Koncentrationsförmågan försämras.
 • Risken för olyckor ökar.
 • Kreativiteten försämras.
 • Minnet försämras.
 • Slutledningsförmågan försämras.
 • Inlärningsförmågan försämras.
 • Vikten går upp då aptiten ökar (man vill ha godsaker och mellanmål med fett och kolhydrater).
 • Man blir frustrerad och får lätt dåligt humör.
 • Man blir lätt utmattad.
 • Immunförsvaret försvagas (drabbas lättare av influensa).
 • Man blir känsligare för sjukdomar (t.ex. depression).

 

Tillbaka till toppen