Uppföljning av fysisk aktivitet

Det finns många hjälpmedel för att följa upp hur man rör på sig och tränar. Dessa gör det lätt att se hur fysiskt aktiv man är och hur mångsidigt man rör på sig. Det finns både idrottsteknologi och mobilappar som enkla blanketter. Nedan presenteras några alternativ.

Stegräknare

Stegräknare är en apparat som räknar hur många steg man tar. Mätaren känner igen gång- och springsteg och visar antal steg som man tagit. Stegräknaren kan användas för att bedöma hur fysiskt aktiv man är sammantaget. På mätarens display kan man enkelt se hur stegantalet ökar under dagens gång.

Det finns också olika stegräknarappar för smarta telefoner. Det lönar sig att leta efter dessa i telefonens appbutik, t.ex. med sökorden steps och pedometer.

Aktivitetsmätare

Aktivitetsmätaren visar tydligt och snabbt om man rört tillräckligt mycket på sig under dagen. Den kan samtidigt uppmuntra och motivera till sunda levnadsvanor. Aktivitetsmätaren visar också objektivt hur fysiskt aktiv man är.

Det smidigaste sättet att mäta sin dagliga aktivitetsnivå är att ha aktivitetsmätaren runt handleden. Det finns också diverse aktivitetsmätare i appbutiker för smarta telefoner. Det är oftast lätt att komma ihåg och anteckna den tid som man använder för att röra på sig, t.ex. gå eller springa. Det är däremot svårt att komma ihåg hur aktiv man är under en hel dag, eller hur passiv man är, t.ex. hur mycket man sitter. Ofta underskattar man hur länge man sitter, medan den dagliga aktivitetsnivån ofta överskattas. Objektiva mätresultat kan därför vara rätt så överraskande.

Aktivitetsmätaren ger omedelbar feedback om den egna aktivitetsnivån. Aktivitetsmätaren är i sig ett hjälpmedel som motiverar och belönar den som vill följa sin fysiska aktivitetsnivå och lära sig en aktiv livsstil.

Pulsmätare

Pulsmätare är en apparat som registrerar hur ofta hjärtat slår (puls). Pulsmätaren har oftast ett bälte som man fäster runt bröstet, samt en mottagare som fästs på handleden. Med hjälp av dessa kan man se hur pulsen varierar när man rör på sig. Med hjälp av bakgrundsinformation (ålder, kön, längd, vikt, aktivitetsnivå) som man matar in i pulsmätaren bedömer den hur mycket energi som går åt när man rör på sig. Genom att jämföra pulsdata i samband med träning med tidigare uppmätt eller uppskattad maxpuls är det också möjligt att se hur effektiv träningen är.

Ju mer pulsmätarna utvecklas, desto precisare information får man om kroppen. Man kan utifrån pulsen och pulsvariationen följa upp totalbelastningsnivån, och med olika program och internettjänster kan man följa upp och analysera motion och även återhämtning rätt så detaljerat. Nästan alla av världens bästa uthållighetsidrottare använder pulsmätare som stöd i träningen trots att de känner sina kroppar mycket väl. Pulsmätaren hjälper också vardagsmotionärer att hitta precis rätt träningsnivå.

Det finns också särskilda hjälpmedel som tagits fram för pulsmätning i idrottslag, grupper och skolidrottsgrupper. Tränar och idrottslärare kan se allas pulsdata direkt på en tablet eller bärbar dator. Samtidigt kan pulsdata även visas upp på en stor skärm för alla deltagare att se. När man gör på detta sätt kan man samtidigt följa upp hela gruppen, och det går lättare och snabbare att analysera pulsdata.

Vissa pulsmätare har en inbyggd eller medföljande GPS-enhet som visar hur långt man förflyttar sig och hur snabbt. Efter avslutad träning kan pulsmätaren kopplas till datorn och man kan då spara träningsdata i ett separat program för senare granskning och uppföljning. Utöver pulsdata får man intressant mervärde för träningen genom att undersöka sträckan på en karta. På skolans skidlektioner är det intressant och motiverande att se den sträcka man åkt samt hur snabbt man åkt i nedförsbackar. Efter en orienteringslektion är det intressant att se på en karta var man precis varit. Teknologi kan bidra till ökad motivation för motion på dessa sätt.

Internetuppföljning

Det finns ett flertal internettjänster för motionsuppflöjning. En sådan tjänst är Sports tracker, som man kan ladda ner till sin telefon. Den fungerar som en GPS-enhet och visar bl.a. den sträcka som man förflyttat sig över samt hastigheten. Tjänsten är avgiftsfri och den kan laddas ner till telefonen från adressen www.sports-tracker.com.

Heiaheia är en tjänst där man kan registrera information om alla motionsaktiviteter och uppmuntra sina kompisar att röra på sig. Var och en kan sätta upp lämpliga mål för sig själv och följa upp hur man uppnår sina mål genom visuell statistik. Du kan logga in i denna avgiftsfria tjänst på adressen www.heiaheia.com.

Uppföljningsblanketter

Man kan också följa upp sina fysiska aktiviteter med hjälp av diverse uppföljningsblanketter. På blanketterna kan man bl.a. anteckna uppgift om antal träningspass, längd, effekt och typ av motion.

Tillbaka till toppen