Olyckor hos barn och unga

Barn och unga är utsatta för olyckor. Barn och unga måste leva i de vuxnas miljö där det krävs en mångsidig förmåga att upptäcka och bedöma, kroppskontroll och motionsfärdigheter. Å andra sidan är det i denna ålder som man är som aktivast fysiskt, vilket givetvis medför en ökad risk för olyckor. Dessutom har betydelsen av fritid ökat i samhället, tillsammans med fritidsmöjligheterna och fritidsutrymmena för barn och unga. Även behovet av att testa sina gränser och vara självständig ökar i tonåren.

Pojkar drabbas helt klart oftare av olyckor än flickor. I olyckor som drabbar unga och unga vuxna är alkohol beklagligt ofta inblandad.

Olyckor som drabbar barn och unga kräver ofta sjukhusvård

Det finns ungefär en miljon barn i åldrarna 0–14 år i Finland. Olyckor medför årligen ca 100 000 läkarbesök och 10 000 fall av sjukhusvård för dessa barn.

Antalet barn och unga som dör i trafiken har minskat de senaste årtionden. Detta beror bl.a. på bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningar samt på användning av säkerhetsbälte och hjälm. Fortfarande är det dock olyckor som oftast orsakar för tidig död hos barn och unga.

De vanligaste orsakerna till sjukhusvård hos både flickor och pojkar är

  • frakturer
  • skallskador
  • ledskador
  • sår och krosskador.

De senaste 35 åren har frakturer och ledskador hos barn ökat samtidigt som antalet allvarliga skallskador har minskat med mer än hälften tack vare bredare hjälmanvändning. Även svåra krosskador hos barn har minskat något under samma tidsperiod.

Tillbaka till toppen