Olyckor

Vad är en olycka?

En olycka är en viljeoberoende, oförutsägbar och plötslig serie händelser som leder till kroppslig skada. Om det inträffar en olycka i samband med idrott är det viktigt att man behärskar effektiv första hjälpen. Då minimerar man de skadliga effekterna av olyckan och påskyndar läkningen.

På TEKO:s sida för olyckor finns ett informationspaket om olyckor och hur man förebygger dem. På sidan Behandling av idrottsskador koncentrerar vi oss på första hjälpen-åtgärder vid stukning och sträckning samt behandling av skallskador. Där hittar du bl.a. första hjälpen-instruktionsvideon med tillhörande anvisningar.

Det går att förebygga olyckor

Data från studier om de faktorer som bidrar till olyckor håller på att ersätta den seglivade uppfattningen att olyckor bara händer eller inte går att förutse. Även om olyckor inträffar plötsligt uppskattar över hälften av de drabbade i efterhand att olyckan hade gått att undvika.

Motionssäkerhet och fritidssäkerhet består av många olika faktorer och blotta medvetenheten om hur dessa faktorer påverkar säkerheten förebygger olyckor och skador.

Det nationella programmet för att förebygga motionsskador, LiVE, bygger sin verksamhet på denna möjlighet att förebygga olyckor. Programmet omfattar förmedling av åtgärder som i inhemska och internationella studier och projekt kring förebyggande hittills konstaterats vara effektiva när det gäller att förebygga skador, framför allt till de som arbetar med barn och unga. LiVE-programmet omfattar tre projekt: Frisk idrottare (Terve Urheilija 2006–), Frisk skolelev (Terve koululainen 2010–) och Smart Moves (2014–).

Kärnpunkterna i motionssäkerheten har samlats på Elementväggen inom Frisk skolelev -projektet:

  • fysisk aktivitet
  • motionskunskaper
  • kost
  • vila och sömn
  • olyckor
  • miljö och utrustning
  • atmosfär och spelregler
  • stödtrupper
  • pubertetsförändringar
  • hälsovård

Tio delområden om Frisk skolelev-projekt

Bild 1: TEKO:s Elementväggen

Tillbaka till toppen