Motionsolyckor och idrottsskador

Det inträffar årligen 420 000 motionsolyckor för vuxen i Finland. 

Över hälften av olyckorna drabbar pojkar och män, mest drabbade är åldrarna 15–35 år.

Vanliga idrottsskador

De vanligaste kroppsdelarna som skadas i en motionsolycka är

  • fotleden (26 % av alla motionsskador)
  • knäet (17 %)
  • ryggen (9 %)

Skador som föranleds av motionsolyckor kräver i 35 % av fallen läkarbesök och i 5 % av fallen krävs sjukhusvård, antingen omgående eller senare. I ca 40 % av fallen räcker det med behandling hemma.

Var fjärde motionsolycka kräver minst ett dygns sjukfrånvaro från arbetet eller studierna/skolan. Motionsolyckor kan därmed uppskattas ge upphov till över 70 000 fall av sjukfrånvaro på minst ett dygn. 12 % av fallen ger upphov till sjukfrånvaro i minst en vecka.

Orsaken till motionsolyckorna rapporteras oftast vara

  • att man snubblar eller ramlar (32 % av fallen)
  • brist eller fel på motionsanläggningen (14 %)
  • teknikfel (13 %)
  • krock eller kontakt med en annan spelare (13 %).

Olycksrisken varierar mellan idrottsgrenar

Mest olycksdrabbade är fotboll, innebandy och löpning. Sammanlagt står dessa tre grenar för över 100 000 olyckor. När man jämför grenar drabbas män oftast i ishockey, medan kvinnor oftast drabbas i samband med ridning.

Huvuddragen i vuxnas och ungas är ganska lika, exempelvis hamnar bollspel högt i båda åldersgrupperna. Trampolinhopp orsakar många olyckor hos unga i alla åldersgrupper. Dessutom orsakar slalomåkning och snowboard många motionsolyckor hos unga.

Man kan också anpassa skadorna till den tid som hobbyerna tar för att räkna fram en skaderisksiffra dvs. antal skador per tusen hobbytimmar. Enligt den skaderisksiffran är judo den mest riskfyllda grenen och gång den säkraste.

Tillbaka till toppen