Move!-träningar

Frisk skolelev-projektet har publicerat Move!-träningsvideor och -instruktioner som stödmaterial för lärare, hälsovårdare, elever och vårdnadshavare. Fyra träningar utvecklar rörligheten och muskelstyrkan och ger tips för uthållighetsmotion.

Motionsprogrammen kan utnyttjas för att förbättra elevens eller elevgruppens fysiska funktionsförmåga. Träningarna kan utföras i skolan eller på fritiden, på egen hand eller i grupp, en rörelse i taget eller som ett helhetsprogram. Träningarna lämpar sig bl.a. för uppvärmning under idrottslektioner, och en del av rörelserna lämpar sig som rastmotion under lektionerna.

Programmen har planerats och genomförts i samarbete mellan programmet Skolan i rörelse, LIKES-tutkimuskeskus, Utbildningsstyrelsen, Smart Moves-projektet och Frisk skolelev-projektet.

Bekanta dig med Move!-träningar!

Träningsvideor och -instruktioner

Move!-styrketräning med kroppsvikten

Träningsinstruktioner med kroppsvikten (pdf)

 

Move!-styrketräning på gym för högstadieelever

Träningsinstruktioner på gym (pdf)

 

Move!-rörlighetsträning för överkroppen

Träningsinstruktioner för överkroppen (pdf)

 

Move!-rörlighetsträning för underkroppen

Träningsinstruktioner för underkroppen (pdf)

 

Move!-uthållighetstips

Fem tips för att utveckla din uthållighet.

Träningstips för uthållighet (pdf)

 

Läs mer om

Tillbaka till toppen