Uppgift:

Att bekanta sig med läkemedelsförpackningen

Mål

Under uppgiften lär du dig att: 

  • se vilka uppgifter läkemedelsförpackningen innehåller. 
  • förstå att läkemedelsförpackningen är en viktig informationskälla som stöder korrekt användning av läkemedlet.

Uppgiftens förlopp

1. Bekanta dig med Nysstopp-exempelläkemedelsförpackningen med hjälp av en Interaktiv ThingLink-bild eller en utskrivbar bild av exempelläkemedelsförpackningen.

På bilden visas läkemedelsförpackningens anteckningar och deras förklaringar. Du hittar närmare information om märkningen på ThingLink-bilden genom att föra musen över “taggen”. Du kan öppna ThingLink-bilden i en ny flik här.


2. Diskutera tillsammans: Vilka märkningar hittar ni på läkemedelsförpackningen?
Varför är informationen viktig?

3. Ta reda på läkemedelsförpackningen:

  • Vad läkemedlet heter och vilken den aktiva substansen är?
  • Hur starkt är läkemedlet och i vilken dosform är den?
  • När åldras läkemedlet? När kan det inte längre användas?
  • För vilka ändamål kan läkemedlet användas?
  • Hur mycket kan en vuxen ta av läkemedlet?
  • Hur gamla ska barnen vara för att kunna använda läkemedlet och hur mycket kan de ta av läkemedlet?
  • Vad ska man läsa innan man använder läkemedlet?
  • Hur ska läkemedlet förvaras?

4. Rita en bild på läkemedelsförpackningen och anteckna de uppgifter som ingår i läkemedelsförpackningen eller färga en bild som läraren har skrivit ut på förpackningen med exempelläkemedel. Färga varje markering med olika färger. Till sist kan du klippa av bilden på läkemedelsförpackningen och limma den i ditt häfte eller på en kartong, varifrån du viker läkemedelsförpackningen i rätt form.

 

För läraren

Det är bra att reservera en lektion för uppgiften. Uppgiften kan genomföras i grupp eller individuellt. Syftet är att behandla grunderna för rätt användning av läkemedel genom att bekanta sig med läkemedelsförpackningen och de uppgifter som finns i den. Uppgiften stöder målen M8 och M14 för undervisningen i omgivningslära och innehållsområde I2 i läroplanen för årskurs 3–6.  

Denna uppgift lämpar sig för undervisning tillsammans med uppgiften Bekanta sig med bipacksedeln.

 

Tillbaka till toppen