Olycksfall

Ett olycksfall är en ofrivillig, oväntad och plötslig serie händelser som leder till kroppsskador. Om en olycka inträffar i samband med motion är det viktigt att känna till första hjälpen för skadan. På så sätt minimeras skadorna och läkningen påskyndas. 

Förebyggande vård 

Informationen från undersökningar om faktorer som påverkar uppkomsten av ett olycksfall åsidosätter den ihärdiga uppfattningen att ett olycksfall är en olycka eller en oundviklig händelse. Även om ett olycksfall uppstår plötsligt, bedömde över hälften av dem som råkat ut för ett olycksfall i efterhand att olycksfallet kunde ha undvikits. 

Säkerheten vid idrott och på fritiden består av flera olika faktorer och redan medvetenheten om hur de olika faktorerna påverkar säkerheten förebygger olycksfall och skador. 

Behandling 

Alla skador som uppstår vid idrott kan inte förebyggas. Då en idrottsskada uppstår är det viktigt att handla rätt och snabbt. På så sätt kan man minska de skador som förorsakas av sträckning eller bristning.  

Anvisningar vid olycksfall 

1. Identifiera en nödsituation och ring 112  

  • skador i huvudet och förlust av medvetandet, nackskador, öppna frakturer, kraftig blödning, slag mot halsområdet osv. 

2. I situationer som kräver en snabb bedömning ska den skadade personen föras till jouren 

  • skada i huvudet utan medvetslöshet, misstanke om fraktur, skada på nedre extremiteten om personen inte kan stöda på benet, skada på övre extremiteten om rörelserna är begränsade, bröstskador, ögonskador osv.  

3. Övriga skador bedöms av en fysioterapeut och vid behov av en läkare  

  • sträckningar, bristningar, krosskador osv.
Tillbaka till toppen