Timplan:

Behandling av huvudvärk och migrän

Mål

Under denna studiehelhet lär du dig att: 

 • identifiera de vanligaste symtomen på huvudvärk och migrän samt deras likheter och skillnader.  
 • behandla huvudvärk och migrän med huskurer.
 • bedöma behovet av egenvårdsläkemedel samt behovet av att uppsöka läkare. 
 • söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet. 

 

Uppgift

Sonjas fall (pdf)

 

Fem klonade pojkar överväger botemedel mot huvudvärk. Flickan frågar ”Vad är det som händer här?”.

 

För läraren

Under de tre lektionerna övar man på grupparbetsfärdigheter i grupper på 3–5 elever, färdigheter i informationssökning samt att framföra synpunkter och slutsatser utifrån den information som hittats. Studiehelhetens timplan stöder målen M6 och M8 för undervisningen i hälsokunskap samt innehållsområdet I2 i läroplanen. Lektionsplanen framskrider enligt SSI-undervisningen:

Scenarioskedet (15 min)

 • Eleverna bekantar sig med fallet Sonja, utifrån vilken ni för en gruppdiskussion utifrån elevernas aktuella kunskaper.

Undersökningsskedet (75 min)

 • Eleverna väljer tre webbplatser som källor till uppgiften.
 • Eleverna söker information om symtomen på huvudvärk och migrän samt deras skillnader och likheter på de valda webbplatserna. 
 • Eleverna söker på de valda webbsidorna information om behandlingen av huvudvärk och migrän med huskurer och egenvårdsläkemedel samt funderar på metoder för att förebygga huvudvärk och migrän.
 • Eleverna bedömer tillförlitligheten hos den information som finns på internet i gruppen.

Beslutsskedet (45 min)

 • Eleverna ställer diagnosen utgående från Sonjas symtom samt visar hur symtomen kan behandlas hemma och med egenvårdsläkemedel.
 • Eleverna diskuterar i grupperna tillförlitliga internetkällor, förebyggande åtgärder samt fortsatta åtgärder i situationer där huskurer och egenvårdsläkemedel inte hjälper.
 • Diskutera tillsammans elevernas slutsatser och motiveringarna till dem.
 • Till sist bedömer eleverna sin egen kompetens med hjälp av bedömningsskalan.

 

Tillbaka till toppen