I vilken form doseras läkemedlen?

Det finns många olika slags läkemedelsformer. Med olika former av läkemedlet kan man reglera hur snabbt läkemedlet verkar och hur verkan riktas.

De flesta läkemedlen tas via munnen emedan det är lätt och läkemedlets verkan uppnås relativt snabbt. Av de läkemedelsformer som tas via munnen är tabletter och kapslar de vanligaste.Det kan vara svårt för barn eller personer som har svårt att svälja att svälja en tablett och därför finns läkemedlen också i vätskeform, som upplösliga tabletter eller i pulverform. Det är inte alltid möjligt att ta ett läkemedel via munnen. För en patient som kastar upp kan man till exempel använda stolpiller eller injicera läkemedlet i en muskel eller under huden. 

Ibland behöver man bara få till stånd en lokal verkan. Astmamedicin påverkar lungorna och hudkrämer påverkar huvudsakligen det ställe där de breds ut. Det finns saker som bör beaktas i anslutning till varje läkemedelsform och därför är det alltid viktigt att omsorgsfullt läsa det egna läkemedlets bipacksedel. 

Läkemedelsformer som tas via munnen

Vanligen tas läkemedlen oralt (via munnen): som tabletter, kapslar och oralvätskor. Det är mycket lätt att ta läkemedlet oralt och dess verkan uppnås relativt snabbt. Läkemedlet sväljs, varefter det går ned i magsäcken och sedan vidare till tunntarmen. I magsäcken och i tunntarmen nedbryts läkemedlet först för att sedan upplösas. Först härefter kan det absorberas av blodomloppet och föras till det ställe där det skall verka. 

I ögonen

Ögondroppar och -salvor används vid medicinering av barn i synnerhet vid behandling av ögoninflammationer och allergiska ögonsymtom. Droppar och salvor appliceras i ögat, innanför det nedre ögonlocket. Därifrån sprider de sig med ögats rörelser så att de verkar lokalt. Ibland breds ögonsalvan också ut på det inflammerade ögonlocket. Droppar kan förekomma både i flaska och i engångsdospipetter. 

I näsan

Näsdroppar och nässprayer används vid behandling av täppt näsa eller allergisk snuva. De verkar lokalt på näsans slemhinna. Innan läkemedlet ges i näsan ska man snyta sig lätt för att läkemedlet ska nå slemhinnan.  

I öronen

Örondroppar används i synnerhet vid behandling av olika slags öroninflammationer. Dropparna verkar lokalt i hörselgången. 

Läkemedelsformer för utvärtes bruk 

Olika slags salvor och geler används för vård och fuktning av huden samt för behandling av eksem och för över 12-åringar också för lokal smärtlindring. Fetthalten varierar i salvorna: salvor är fetare än emulsionskrämer. Geler är vanligen genomskinliga och geléaktiga. 

Läkemedelsformer som doseras i ändtarmen

Läkemedel som doserats in i ändtarmen absorberas sämre av blodomloppet än läkemedel som ges oralt, därför är stolpiller och lavemang inte primära läkemedelsformer. En fördel med dem är dock möjligheten att också medicinera en patient som kastar upp, har kramper eller är medvetslöst. Ibland används för ändtarmen avsedda läkemedel till exempel i situationer där barnet till exempel vägrar att inta oralvätska på grund av sväljningssvårigheter eller preparatets smak. En del läkemedel för ändtarmen verkar lokalt i ändtarmen. 

Läkemedel som doseras i andningsvägarna 

I andningsvägarna doseras läkemedel vanligen i form av pulver och aerosoler. Dessa läkemedelsformer används i synnerhet vid behandling av astma. För att ta läkemedlet behövs en anordning, en så kallad astmapipa, som bör användas rätt för att behandlingen av astman skall lyckas. Uppgifter om rätt användning av ditt läkemedel finns i bipacksedeln. 

Läkemedel som injiceras i en blodåder, i en muskel eller under huden 

Injektioner kan ges direkt i en blodåder, i en muskel eller under huden. Av dessa är injektion under huden den vanligaste läkemedelsformen vid behandling hemma. Läkemedlet verkar snabbast om det ges direkt i en blodåder.

Tillbaka till toppen