Tehtävä:

Apteekissa käynti -roolileikki

Tavoitteet 

Tehtävän aikana oppilas: 

  • opettelee perustaitoja, että osaa kasvaessaan aktiivisesti keskustella apteekissa omasta lääkkeestään
  • oppii hahmottamaan perusasiat, jotka omasta lääkkeestä on hyvä tietää, jotta osaa käyttää lääkettä oikein.

 

Opettajalle

Tähän tehtävään on hyvä varata yksi oppitunti. Tehtävä on hyvä toteuttaa ryhmässä tai opettajajohtoisesti. Tarkoituksena on kannustaa oppilaita aktiiviseen ja keskustelevaan otteeseen omaan terveyteen ja lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Apteekissa asiointitaito on kansalaistaito, jota on tärkeää harjoitella. Tehtävä tukee OPS:n vuosiluokkien 36 ympäristöopin opetuksen tavoitteita T4, T8 ja T14 sekä sisältöaluetta S2.    

Tehtävän toteutus: 

1. Keskustelkaa yhdessä, minkälaisia kysymyksiä apteekissa voi ja on hyvä kysyä. Kootkaa vastaukset Padlet-seinälle tai jollekin muulle esitysvälineelle.

Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Mihin vaivaan lääke on tarkoitettu?
  • Kuinka paljon ja kuinka usein käytän lääkettäni?
  • Millä tavoin otan lääkettäni?
  • Kuinka kauan käytän lääkettäni?
  • Voiko lääkkeestäni tulla haittavaikutuksia?
  • Minne otan yhteyttä, jos lääkkeen käytössä tulee ongelmia?

2. Opettaja ja/tai ohjaaja ottaa farmaseutin roolin ja oppilaat ovat asiakkaita. Tehtävän aikana opettaja eli farmaseutti toimittaa lääkkeet Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix (konkreettisena lääkepakkauksena voi käyttää pahvikoteloa). Oppilas eli asiakas esittää 1. vaiheessa käsiteltyjä kysymyksiä tarvitsemastaan lääkkeestä. Opettaja löytää vastaukset oppilaiden kysymyksiin esimerkkilääkkeiden Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix -pakkausselosteiden  tiedoista.

3. Keskustelkaa lopuksi yhdessä, mikä apteekissa asioinnissa on oppilaiden mielestä helppoa/hankalaa/jännittävää/mielenkiintoista?

Takaisin sivun alkuun