Hur ser din dygnsrytm ut?

Man kan bli mindre trött genom små dagliga gärningar. 

Besvara följande frågor om dina morgon-, dag- och kvällsrutiner. Frågorna hjälper dig att identifiera sådant som förverkligas i din vardag. Du får också tips på hur du kan minska din eventuella trötthet. 

 

Hur ser dina morgonrutiner ut?

Besvara fem frågor om dina morgonrutiner.

 

Hur ser dina dagrutiner ut?

Svara på åtta frågor som gäller dina dagliga rutiner.

 

Hur ser dina kvällsrutiner ut?

Besvara åtta frågor om dina kvällsrutiner.

 

Tillbaka till toppen