Move!-prosessin tukimateriaali

Tervetuloa Move!-prosessin tukimateriaalin pariin!

Move!-prosessin tukimateriaalin tavoitteena on lisätä perusopetuksen opetushenkilökunnan ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria kouluissa. Saat materiaalista tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Kohderyhmä 

Tukimateriaali on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille. Materiaali on peräisin Opetushallituksen rahoittamasta opetustoimen Movesta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutuksesta, joka järjestettiin lukuvuonna 2019–2020.

Sisältö

Materiaali koostuu viidestä teemasta. Voit opiskella oman tarpeesi mukaan joko koko paketin tai yksittäisiä teemoja. Käy valitsemiesi teemojen materiaaleja läpi niiden omilta sivuiltaan ja tee halutessasi niihin liittyvät tehtävät.

 

1. MOVE!-PROSESSI JA SEN SOVELTAMINEN

Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan? Teema valottaa Move!-järjestelmän tavoitteita ja prosessin optimaalista etenemistä oppilaan, opetusryhmän, koulun, kunnan ja valtakunnan tasoilla. Teema vastaa käytännössä mm. seuraaviin kysymyksiin: miksi, mitä, missä, milloin, kuka ja miten.

Teemassa pureudutaan käytännön tasolla kouluhenkilökunnan, terveydenhuollon ja liikuntatoimijoiden muodostamaan moniammatilliseen ketjuun velvollisuuksineen ja vastuineen sekä yhteistyön merkitykseen pitäen oppilaan keskiössä. Teemassa esitellään myös mittausten soveltavaa käyttöä.

Puhujina mm. Minttu Korsberg, Satu Lähteenkorva ja Arja Sääkslahti

Siirry teeman sisältösivulle

 

 2. TURVALLINEN MOVE!

Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti? Teema vahvistaa osaamistasi Move!-mittausten turvallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Kunnon testaamisen turvallisuuteen vaikuttavat monet asiat, kuten käytettävä testi, testausolosuhteet, mahdolliset testausvälineet, testaajan osaaminen ja testattava. Teema keskittyy näiden tekijöiden ympärille ja pureutuu mm. mittaustilanteiden organisointiin sekä mittausliikkeiden suoritustekniikkaan ja havainnointiin.

Teema tarjoaa sinulle myös liikepankkeja, joiden avulla oppilaat voivat harjoitella mittausliikkeitä esimerkiksi opettajan johdolla.

Puhujina mm. Marke Hietanen-Peltola, Päivi Mäki, Matti Pietilä ja Kirsti Siekkinen

Siirry teeman sisältösivulle

 

3. MOVE! ALAKOULUSSA

Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit? Tämä teema tarjoaa sinulle malleja Move!-mittausten toimivista toteutustavoista ja yhteistyöstä opettajien, perheiden ja kouluterveyden välillä alakoulussa. Teemassa painottuu oppilaan, oppilasryhmän ja koko koulun Move!-prosessin suunnittelu, toimintatavoista sopiminen ja niihin perehdyttäminen.

Teema käsittelee mittaustulosten hyödyntämistä mm. liikunnanopetuksen sisältöjen suunnittelussa, eri opettajien kesken, vanhempainilloissa, oppilashuollossa ja Liikkuva koulu -toiminnassa.

Puhujina mm. opettajia, kouluterveydenhoitajia ja koululiikunnan kehittäjiä eri puolilta Suomea

Siirry teeman sisältösivulle

 

 4. MOVE! YLÄKOULUSSA

Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit? Teeman keskiössä ovat liikunnanopettajan rooli ja toimivat mallit Moven hyödyntämisestä yläkoulussa erityisesti liikunnan ja terveystiedon opetuksessa sekä opinto-ohjauksessa.

Teema pureutuu mittaustiedon nivomiseen laajoihin terveystarkastuksiin sekä tukea tarvitseville oppilaille tarjottaviin terveydenhuollon ja liikuntatoimen palveluihin (kuten koulu-PT ja -fysioterapeutti) ja lasten ja nuorten ohjattujen liikuntaharrastusten palvelutarjottimiin. Teema sisältää myös malleja Move!-tulosten käytöstä yläkoulun hyvinvointia ja toimintakykyä edistävässä työssä.

Puhujina mm. liikunnanopettajia, kouluterveydenhoitaja ja Move!-kehittäjä eri puolilta Suomea

Siirry teeman sisältösivulle

 

 5. MOVE!-YHTEISTYÖ JA PALVELUKETJUT

Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii? Teeman viimeinen jakso kokoaa alkukyselyn ja aiempien osioiden annin yhteen. Teemassa pureudutaan valtakunnan tason toimijoiden kanssa Move!-järjestelmään voimavarana, jolla on parhaimmillaan toteutettuna paljon annettavaa oppilaan ja oppilasryhmän parhaaksi. Move!-prosessilla ja -tuloksilla on paikkansa myös koulun, kunnan, maakunnan ja valtakunnan tasoilla terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä koskevassa ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Teema korostaa vahvan yhteistyön merkitystä ja Move!-mittaustulosten hyödyntämisen eri tasoja yksittäisen oppilaan tarvitsemasta tuesta kansallisiin strategioihin.

Puhujina mm. Olli Kelhä ja Jari Poikela, Stu Lähteenkorva, Anu Pollari ja Aija Rautio.

Siirry teeman sisältösivulle

 

Yhteistyötahot

 • Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry
 • LIKES tutkimuskeskus
 • Opetushallitus
 • Suomen Luokanopettajat ry
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Valtion liikuntaneuvosto

 

Tukimateriaalin suunnittelu ja toteutus 

 • Anne-Mari Jussila, hallinto- ja kehitysjohtaja, UKK-instituutti
 • Nina Merivirta-Köykkä, verkkopedagogi, UKK-instituutti
 • Raija Oksanen, suunnittelija, UKK-instituutti

 

Kysyttävää?

Jos sinulla tulee jotain kysyttävää tukimateriaalista, ota yhteyttä raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi

Takaisin sivun alkuun