2. Turvallinen Move!

Teeman tavoitteet

 • Tunnen Move!-mittausosiot ja niiden toteuttamiskäytännöt.
 • Osaan suunnitella ja toteuttaa Move!-mittausosiot turvallisesti yhdessä kodin, koulun ja terveydenhuollon kanssa.
 • Osaan havainnoida suoritustekniikkaa ja ohjata oppilaita mittaustilanteissa.
 • Minulla on riittävä liikepankki Move!ssa arvioitavien toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittämiseen.

Tutustu teeman materiaaleihin, katso tallenteita ja tee lopuksi seuraavalta välilehdeltä löytyvät tehtävät.

Teeman luentotallenteet ja esitysmateriaalit

Esitykset on pidetty 28.11.2019.

 

Move! ja turvallisuuden monet ulottuvuudet
opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Tallenne Pietilä (kesto 19 min) 

Esitysmateriaali Pietilä

 

Move kouluterveydenhuollon työkaluna – turvallisesti
ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tallenne Hietanen-Peltola (kesto 48 min) 

Esitysmateriaali Hietanen-Peltola

Katso myös Hietanen-Peltolan esitys 9.12.2020 vuoden 2020 Move!-tulosten julkaistamistilaisuudesta.

 

Kokemuksia Move!-mittauksista kouluterveydenhuollon näkökulmasta
kouluterveydenhoitajat Marja Kurkela ja Riitta Uhlbäck, Oulu

Tallenne Kurkela ja Uhlbäck (kesto 18 min) 

Esitysmateriaali Kurkela ja Uhlbäck

 

Nuorten ylipainon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin – Move!-prosessissa huomioitavaa
kehittämispäällikkö Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tallenne Mäki (kesto 32 min)

Esityksessä mainittu Neuvokas perheen video Hyvää päivää keho – mitä sinulle kuuluu

Esitysmateriaali Mäki

 

Move! TULE-terveyden näkökulmasta
terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen, LIKES

Tallenne Siekkinen (kesto 62 min)

Esitysmateriaali Siekkinen

 

Teeman materiaalit

 

 • Move!-mittauksiin valmistautuminen s. 4 ja Opettajan ohjeet oppilaan terveydentilan huomioonottamisesta ennen mittausten aloittamista s. 5 julkaisussa Koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo – Opettajan käsikirja. sähköinen julkaisu

 

 • Opetushallitus: opetustoimen turvallisuus

 

 • Terve koululainen -hankkeen Move!-materiaaleja

 

 • Ohjeita mittausliikkeiden havainnointiin ja ohjaukseen
  asiantuntija Kirsti Siekkinen, Likes, Liikkuva koulu
  Move! Siekkinen (pdf)

 

 • Kuntotestauksen hyvät käytännöt. Aho J, Ahtiainen J, Heinonen T, Hynynen E, Kangas H, Lusa S, Mänttäri A, Rinne M., työryhmä, Liikuntatieteellinen Seura, Helsinki, 2010. sähköinen julkaisu

 

 • Fyysisen kunnon mittaamiseen liittyvien terveysriskien arviointi ja testaamisen turvallisuusnäkökohdat. Kirjoittajat Mauri Kallinen, Urho Kujala ja Heikki Tikkanen. Sivut 29–43 teoksessa Fyysisen kunnon testaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. K.L. Keskinen, K. Häkkinen & M. Kallinen (toim.). Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.

 

 • Fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja pedagoginen turvallisuus. Sivu 9 teoksessa Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! – pedagoginen opas. Kirjoittajat Salin K. ja Huhtiniemi M. 2018. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.
  Opas on ostettavissa LIITO ry:stä hintaan 20 e + postikulut. Avaa tilauslomake

 

 • Move! – pedagoginen työkalu toimintakyvyn edistämiseen. Kirjoittaja Huhtiniemi, M. 2017. Sivut 367–387 teoksessa Liikuntapedagogiikka. Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti (toim.) 2. uud. painos, 2017. Jyväskylä: PS-kustannus.

 

 • Laajat terveystarkastukset
 • THL:n verkkosivuilla: mm. esitietolomakkeet, monialainen yhteistyö, kokonaiskuvan muodostaminen ja tiedon kuljettaminen
 • Laajojen terveystarkastusten yhteiset linjaukset s. 17‒31 ja Kirjaaminen, tilastointi ja yhteenvedot s. 74‒83 teoksessa Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas 22/2012. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marke Hietanen-Peltola, Arja Hastrup, Mervi Wallin ja Marjaana Pelkonen. 2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. sähköinen julkaisu

 

Teeman tehtävät

Tehtävä 2.1. Turvallisuuden edistämisen keinot

Tutustu Opetushallituksen lyhyisiin määritelmiin psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.

Pohdi, millä keinoilla sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus varmistetaan Move!-prosessissa, esimerkiksi viestinnässä, toimintakyvyn mittauksissa, palautteenannossa. Huomioi pohdinnassasi ja keinoissa sekä opetushenkilökunnan että kouluterveydenhuollon näkökulmia.

 

Tehtävä 2.2. Psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta

1. Katso ja mietiskele psykologi Satu Lähteenkorvan tuottama psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvä materiaali.

Materiaali Lähteenkorva

2. Keskustele esim. kollegasi kanssa seuraavista, ehkä harvemmin puhutuista aiheista:

 • Minkälaisia taitoja ja vahvuuksia itselläsi tunnistat, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden alueella? Miten esim. rauhoitat itseäsi tai toista?
 • Minkälaiset tilanteet kuormittavat sinua? Löydätkö tai tunnistatko joitakin syitä tähän (esim. oma vaativuus, mahdollinen kokemus osaamattomuudesta psyykkisten ilmiöiden/oireiden kohdalla tmv.)?
 • Kuka on sinun tukitahosi, jos ja kun Move!ssa tulee psyykkisesti tai sosiaalisesti hämmentäviä tai kuormittavia tilanteita? Mikä rakentaa sinulle opettajana tai oppilashuollon toimijana omaa psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta tai itselle tarvittavaa hyväntahtoisuutta?

 

Tehtävä 2.3. Liikuntatunneilla ja Move!-mittauksissa huomioitavat terveysasiat

Katso oheinen ylilääkäri Jari Parkkarin luentotallenne Liikuntatunneilla ja Move!-mittauksissa huomioitavat terveysasiat (kesto 16 min).

Mieti videon pohjalta oman työyhteisösi toimintatapoja. Kiinnitä erityisesti huomiota yhteistyöhön ja työnjakoon opetushenkilöstön ja kouluterveydenhuollon välillä. Mitä toimintatapoja omassa työyhteisöstäsi tulisi vielä kehittää?

 

Tehtävä 2.4. Kuntotestauksen hyviä käytäntöjä

Katso oheinen testauspäällikkö Piia Kaikkosen luentotallenne Kuntotestauksen hyviä käytäntöjä” (kesto 17 min).

Pohdi sen jälkeen seuraavia näkökulmia Move!-mittauksiin ja koko Move!-prosessiin linkittyen:

 • Mitkä testauksen hyvistä käytänteistä ovat parhaiten hallussasi Move!-mittausprosessissa?
 • Missä on eniten kehitettävää?
 • Millä keinoin ja miten voisit kehittää niitä?
Takaisin sivun alkuun