3. Move! alakoulussa

Teeman tavoitteet

 • Tunnen riittävästi toimivia malleja Move!-prosessin toteutustavoista.
 • Tunnen oman kouluni Move!-prosessin ja siihen liittyvät roolit ja vastuut.
 • Tiedän, miten voin soveltaa Move!a fyysiseltä toimintakyvyltään erilaisten oppilaiden kanssa.
 • Teen yhteistyötä Move!-prosessin kuluessa muiden toimijoiden kanssa (esim. vanhempainyhdistys ja liikuntatoimi).
 • Hyödynnän Move!-mittaustuloksia monipuolisesti oppilaan ja oppilasryhmien kanssa sekä koko koulun tasolla.

Tutustu teeman materiaaleihin, katso tallenteita ja tee lopuksi tehtävät.

Teeman luentotallenteet ja esitysmateriaalit

Esitykset on pidetty 30.1.2020.

Move!-tiimit ja muut yhteiset Move!-käytännöt alakouluissa – case Kouvola
rehtori Antti Lautala ja luokanopettaja Matti Saukko, Kouvolan kaupunki

Tallenne Lautala ja Saukko (kesto 21 min) 

Esitysmateriaali Lautala ja Saukko

 

Terveydenhuollon Move!-kansio ja yhteiset Move!-ohjeet Kouvolassa
kouluterveydenhoitaja Anniina Lindgren ja terveydenhoitaja Seija Niemi, Kymsote

Tallenne Lindgren ja Niemi (kesto 22 min) 

Esitysmateriaali Niemi ja Lindgren

 

Move!-mittaukset Move!-asemalla kaupungin ja urheiluopiston yhteistyönä Tampereella
projektisuunnittelija Miina Mäkinen, Tampereen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Tallenne Mäkinen (kesto 25 min) 

Esitysmateriaali Mäkinen

Mäkisen esityksen lopussa olevat linkit:

 

Move!-mittaukset Varalan urheiluopiston ja Tampereen kaupungin yhteistyönä
liikunnanopettaja Aila Sainio, Varalan Urheiluopisto

Materiaali Sainio

 

Move!-toimintamallin kehittäminen Jyväskylässä
projektipäällikkö Jon Salminen, Jyväskylän kaupunki, Liikuntapääkaupunki-projekti

Tallenne Salminen (kesto 14 min) 

Esitysmateriaali Salminen

 

Toimintakyvyn kehittäminen koulupäivän aikana – case Jyväskylä
tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto

Tallenne Huhtiniemi (kesto 25 min) 

Esitysmateriaali Huhtiniemi

 

Move! terveydenhoitajan arjessa
kouluterveydenhoitaja Eeva Tokola, Jyväskylän kaupunki

Tallenne Tokola (kesto 14 min) 

Esitysmateriaali Tokola

 

Move!-kokemuksia alakouluista
puheenjohtaja Marko Jokinen, Suomen Luokanopettajat ry

Tallenne Jokinen (kesto 25 min) 

Esitysmateriaali Jokinen

 

Kouvolan Move!-kansiot

 

Kouvolan koulujen Move!-kansio

MOVE!-kansion sisällysluettelo:

 • Kouvolan MOVE!-toimintamalli
 • Kouvolan MOVE!-tiimimallin esimerkki alakoulu
 • Kouvolan MOVE!-päivämallin esimerkki yhtenäis- ja yläkoulu
 • Opetushallituksen MOVE!-sivustolta kopioitu materiaali:
 • Tarvittavat välineet toimintapaikoittain
 • Mittauksiin valmistautuminen
 • Mittausten suorittaminen
 • Ohjeet (sis. alkuverryttelyn) ja kuvat eri toimintapaikoille
 • Henkilökohtaiset tuloslomakkeet
 • Opettajan ryhmäkohtainen tuloslomake
 • Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo / opettajan käsikirja
 • MOVE!-vertailuarvot 4.-9. luokkien tytöille ja pojille
 • MOVE!-mittausten harjoituspaketti / Liito ry
 • Kolme erilaista tapaa toteuttaa MOVE!-mittaukset / Liito ry
 • Kouvolan kaupungin oma lisäsivu jaettavaksi MOVE!-mittausten yhteydessä (terveydenhoitaja)
 • Usein kysyttyjä kysymyksiä -moniste

 

Kouvolan terveydenhuollon Move!-kansio

Move!-kansion sisällysluettelo:

 • Ohje Move!-tulosten kirjaamisesta potilastietojärjestelmään
 • Perehdytyssivu
 • Move!-liikkeet
 • Move!-palaute oppilaalle (työntekijän käyttöön)
 • Move!-palaute huoltajalle (työntekijän käyttöön)
 • Jaettava materiaali kopioitavaksi:
 • Liikun-lähete ohje

 

Kouvolan koulujen Move!-kansion tiedostoja

Kouvolan terveydenhuollon Move!-kansion tiedostoja

Teeman materiaalit

5.-luokkalaisten Move!-tulokset 2019

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Tallenne Vasankari (kesto 6 min)

Katso myös Move!-tulokset 2020 Mikko Huhtiniemen ja Tommi Vasankarin esitys 9.12.2020.

 

Move! alakoulussa – kokemuksia Leinolan koulusta
luokanopettaja Nelli Helminen, Tampere
luentotallenne (kesto 43 min) 
esitysmateriaali (13.11.218)
Move!-ennakkotunti alakouluun (ppt-diat, Helminen)

 

Yhteistyössä on voimaa – Moven hyödyntäminen Kouvolassa
ylilääkäri Eija Puhalaisen ja rehtori Antti Lautalan esitys Hyvinvointiareenalla 18.9.2019

 

Move!-tulokset

Valtion liikuntaneuvosto vastaa siitä, että kustannuksettomat koulu- ja kuntakohtaiset sekä valtakunnalliset palautemateriaalit ovat käytettävissä lokakuun loppuun mennessä vuosittain.

Valtakunnalliset ja maakuntakohtaiset Move!-tulokset ovat nähtävissä pdf-tiedostoina Opetushallituksen verkkosivulla Move!-tulokset.

Valtakunnalliset, maakunta- ja kuntakohtaiset Move!-tulokset ovat tarkasteltavissa liikuntaindikaattorit.fi-sivustolla lasten ja nuorten toimintakyvyn indikaattorina.. Valitse sivustolla alaoikealta toimintakyky ja tarkastele sen jälkeen haluamaasi aluetta (kunta tai maakunta) ja oppilaita (ala- tai yläkoulu).

 

Teeman tehtävät

 

Tehtävä 4.1. Uudet Move!-mittaustulokset

Katso edellä esitelty tallenne 5.-luokkalaisten Move!-tuloksista vuonna 2019.

Mieti,

 • miten valtakunnalliset ja oman koulusi tulokset eroavat
 • millaisia haasteita tuloksista nousee
 • miten haasteet tulisi huomioida liikuntatunneilla
 • miten haasteisiin voidaan tarttua koulussa.

 

Tehtävä 4.2. Ajatuksia caseista ja verkkomateriaaleista

Jakson tallenteissa esiteltiin useita eri paikkakuntien caseja. Mitä ideoita, ajatuksia, sovellettavia käytänteitä sinulle nousee esitellyistä caseista tai 3. teeman muista materiaaleista?

Takaisin sivun alkuun