1. Move!-prosessi ja sen soveltaminen

Teeman tavoitteet

 • Ymmärrän, miksi Move!-järjestelmä on tarpeellinen suomalaisessa peruskoulussa.
 • Tunnen fyysisen toimintakyvyn osa-alueet ja ymmärrän niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.
 • Pystyn tukemaan fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittämistä.
 • Osaan viedä Move!-prosessin läpi niin, että se vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
 • Tiedän eri toimijoiden roolit ja vastuut Move!-prosessissa.

 

Tutustu teeman materiaaleihin, katso tallenteita ja tee lopuksi tehtävät.

Teeman luentotallenteet ja esitysmateriaalit

Esitykset on pidetty 31.10.2019.

 

Move!-järjestelmän tausta ja tavoitteet
pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto

Tallenne Korsberg (kesto 14 min) 

Esitysmateriaali Korsberg

 

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky – LIITU- ja Move!-tuloksia
johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Tallenne Vasankari (kesto 30 min) 

Esitysmateriaali Vasankari

Katso myös Move!-tulokset 2020 Mikko Huhtiniemen ja Tommi Vasankarin esitys 9.12.2020.

 

Move!n ideaaliprosessi ja arjen pullonkaulat
yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto

Tallenne Sääkslahti (kesto 55 min) 

Esitysmateriaali Sääkslahti

 

Onko Move! ahdistava mittaustilanne vai oppilaan hyvinvointia edistävä työkalu?
psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

Tallenne Lähteenkorva (kesto 38 min) 

Esitysmateriaali Lähteenkorva

 

Move!-koulutuksen ensimmäinen jakso sisälsi myös osion Move!n soveltavasta käytöstä. Asiantuntijana tässä osiossa oli Piritta Asunta, Likes.

Katso Piritta Asunnan esitys vuoden 2020 Move!-tulosten julkistamistilaisuudesta 9.12.2020.

Teeman materiaalit

 • Move! Opetushallituksen edu.fi-sivustolla, katso mm.

 

 • Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! – pedagoginen opas. Kirjoittajat Salin K. ja Huhtiniemi M. 2018. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.
  Opas on ostettavissa LIITO ry:stä hintaan 20 e + postikulut. Avaa tilauslomake

 

 • Move! – pedagoginen työkalu toimintakyvyn edistämiseen. Kirjoittaja Huhtiniemi, M. 2017. Teoksessa Liikuntapedagogiikka. Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen ja Arja Sääkslahti (toim.) 2. uud. painos, 2017. Jyväskylä: PS-kustannus, sivut 367–387.

 

 • Move! – fyysisen toimintakyvyn mittaaminen koulujen perusopetuksessa. Kirjoittajat Sääkslahti, A., Jaakkola, T., Iivonen, S., Huotari P. & Pietilä, M. 2018. Teoksessa K.L. Keskinen, K. Häkkinen & M. Kallinen (toim.) Fyysisen kunnon testaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura, sivut 270–277.

 

 • Laajat terveystarkastukset
 • THL:n verkkosivuilla 
 • Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas 22/2012. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marke Hietanen-Peltola, Arja Hastrup, Mervi Wallin ja Marjaana Pelkonen. 2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. sähköinen julkaisu

 

 

Teeman tehtävät

Tehtävä 1.1. Move!-prosessin kulku työyhteisössäsi

Miten Move!-prosessi etenee tällä hetkellä omassa työyhteisössäsi?

Voit täydentää ja muokata tehtävän pohjaa kuvailemalla siinä oman työyhteisösi rooleja ja käytänteitä. Tutustu myös Kouvolan Move!-toimintamalliin.

Kouvola Move-toimintamalli (pdf)

Tehtävän 1 yhteenveto koulutusjaksolta (pdf)

 

Tehtävä 1.2. Move!-toimijat

Tutustu oheiseen kuvioon Move!-toimijoista. Millainen on oman työyhteisösi tämänhetkinen tilanne eri toimijoiden näkökulmasta tarkasteltuna?

Voit muokata kuviota oman työyhteisösi tilanteen mukaiseksi.

 

Tehtävä 1.3. Tämän teeman tärkeimmät opit ja ideat

Mieti, mitkä ovat ensimmäisen teeman antoisimmat opit, huomiot ja ideat sinulle itsellesi.

Takaisin sivun alkuun