Toiminnallisia tehtäviä opetukseen

Liikkuva sananselityspeli

Aihealueet: liikkuminen, ravinto, uni ja lepo, tunteet, murrosiän muutokset

Mikä? Opiskellaan sanastoa, käsitteitä tai ilmiöitä lisäämällä liike selitettävään sanaan.

Miten? Ryhmästä yksi henkilö näyttää liikkeen muille ryhmäläisille ja hakee selitettävän sanan luokkatilan toiselta puolelta. Muu ryhmä tekee liikettä niin kauan kuin sana on selitetty ja arvattu. Peli jatkuu samalla tavalla, kunnes kaikki sanat on selitetty.

Video. Esimerkki liikkuvasta sananselityspelistä.

Linkit valmiisiin pelikortteihin:

 

Muistipeli

Aihealueet: liikkuminen, uni ja lepo, ravinto, tunteet, murrosiän muutokset

Mikä? Kerrataan sisältöjä liikkuvan muistipelin avulla. Sopii kaikkiin oppiaineisiin.

Miten? Tehdään muistipelin kortit kirjoittamalla lapuille kysymyksiä ja vastauksia, termi ja selitys tai sanoja suomeksi ja vieraalla kielellä. Jaetaan opiskelijat joukkueisiin luokan takaosaan ja levitetään kullekin ryhmälle oma muistipeli luokan etuosaan. Jokainen joukkue pelaa omia pelejään siten, että pelaajat käyvät yksitellen kääntämässä pareja. Ensimmäisenä kaikki parit löytänyt joukkue on voittaja.

Video. Esimerkki muistipelistä.

Linkit valmiisiin pelikortteihin:

 

Pantomiimi

Aihealue: liikkuminen

Mikä? Havainnollistetaan opittuja tietoja, termejä tai vieraskielisiä sanoja pantomiimin keinoin.

Miten? Opettaja kirjoittaa sisältökortit etukäteen tai tämä voidaan tehdä opiskelijoiden kanssa yhdessä. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, jotka näyttelevät kortin sisällön toisille ilman puhetta. Ensimmäisenä oikein vastauksen sanonut joukkue saa pisteen.

Linkki valmiisiin pelikortteihin:

 

 

Takaisin sivun alkuun