Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus (1 op)

Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon” -koulutus toteutettiin ohjattuna kokonaisuutena lukuvuonna 2019–2020.
Touko–joulukuussa 2020 koulutus oli avoinna itsenäisesti opiskeltavana kokonaisuutena.
Kaikki koulutuksen aineistot avattiin verkkosivuille vapaasti hyödynnettäviksi tammikuussa 2021. Katso Tukea Move!-prosessiin 

Tule koulutukseen, jossa saat tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen rahoittaman koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien ja kouluterveydenhuollon Move!-osaamista ja kehittää Move!-toimintakulttuuria peruskouluissa.

Kenelle?

Maksuton koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilökunnalle ja kouluterveydenhuollon toimijoille.

Koulutuksesta sanottua

“Suuret kiitokset koulutuksesta. Voi kumpa jokainen Move:n kanssa töitä tekevä osallistuisi tähän!”

“Kiitos kurssista! Tämä oli hyödyllinen! Kurssi oli hyvin jaksotettu, eikä kuormittanut mitenkään liikaa.”

“Kiitos laajasta kokonaisuudesta. Yritän työstää asioita eteenpäin ja ehkä saada uutta Move-yhteistyötä alulle eri toimijoiden välillä täällä meillä.”

Move!-koulutuksen jaksot

Koulutus koostuu viidestä jaksosta, kukin omalla teemallaan:

Jaksojen teemat
1. Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan?
2. Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?
3. Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit?
4. Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit?
5. Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii?
Move-koulutuksen oppimispolku prosessikuvana

Kuva 1. Prosessikuva Move!-koulutuksen oppimispolusta.

Osaamista monen toimijan voimin

Koulutusta hallinnoi UKK-instituutin Terve koululainen -hanke. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyväskylän yliopisto, LIKES/Liikkuva koulu, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtion liikuntaneuvosto, Liito ry, Luokanopettajaliitto ja Terveydenhoitajaliitto.

Ohjelma koulutusjaksoittain

Jakso 1: Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja miten ne saavutetaan?

 

Pääsisällöt

Move!-järjestelmän tausta ja tavoitteet pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky – LIITU- ja Move!-tuloksia johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Move!n ideaaliprosessi ja arjen pullonkaulat yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto

Move!-mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea tarvitseville oppilaille tutkija Piritta Asunta, LIKES

Onko Move! ahdistava mittaustilanne vai oppilaan hyvinvointia edistävä työkalu? psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

 

Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät koulutusjakson teemoja.

 

Jakso 2: Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?

Pääsisällöt

Move! ja turvallisuuden monet ulottuvuudet opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Move kouluterveydenhuollon työkaluna – turvallisesti ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kokemuksia Move!-mittauksista kouluterveydenhuollon näkökulmasta kouluterveydenhoitajat Marja Kurkela ja Riitta Uhlbäck, Oulu

Nuorten ylipainon yhteys terveyteen ja hyvinvointiin – Move!-prosessissa huomioitavaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Move! TULE-terveyden näkökulmasta terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen, LIKES

Lasten ja nuorten liikunnassa huomioitavat terveysasiat, ylilääkäri Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti

Testaamisen hyvät käytännöt, testauspäällikkö Piia Kaikkonen, Tampereen Urheilulääkäriasema / UKK-instituutti

 

Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät jakson teemoja.

 

Jakso 3: Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit?

 

Pääsisällöt

Äänessä luokanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista alakoulussa.

 

Move!-tiimit ja muut yhteiset Move!-käytännöt alakouluissa – case Kouvola, rehtori Antti Lautala ja luokanopettaja Matti Saukko, Kouvolan kaupunki

Terveydenhuollon Move!-kansio ja yhteiset Move!-ohjeet – case Kouvola, kouluterveydenhoitaja Anniina Lindgren ja terveydenhoitaja Seija Niemi, Kymsote

Move!-mittaukset Move!-asemalla kaupungin ja urheiluopiston yhteistyönä – case Tampere, projektisuunnittelija Miina Mäkinen, Tampereen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Move!-toimintamallin kehittäminen Jyväskylässä, projektipäällikkö Jon Salminen, Jyväskylän kaupunki, Liikuntapääkaupunki-projekti

Move! terveydenhoitajan arjessakouluterveydenhoitaja Eeva Tokola, Jyväskylän kaupunki

Toimintakyvyn kehittäminen koulupäivän aikana – case Jyväskylä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto 

Move!-kokemuksia alakouluista, puheenjohtaja Marko Jokinen, Suomen Luokanopettajat ry

 

Muu verkkopaketti ja tehtävät täydentävät avaustilaisuuden teemoja. Mukana mm.

 • Move!-tulokset 2019: 5.-luokkalaiset, johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti
 • Kouvolan koulujen ja terveydenhuollon Move!-kansioiden sisällöt
 • Varalan Urheiluopiston opiskelijat mukana Move!-mittauksissa, liikunnanopettaja Aila Sainio, Varalan Urheiluopisto

 

Jakso 4: Millaisia ovat yläkoulujen Move!-prosessit?

 

Pääsisällöt

Äänessä liikunnanopettajia ja kouluterveydenhoitajia sekä muita koulun ja terveydenhuollon edustajia kertomassa hyviksi koetuista toimintatavoista yläkoulussa.

 

Move! – moniammatillista yhteistyötä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi, rehtori Petri Huovila, Kesämäen koulu, Lappeenrannan kaupunki

Move! kouluterveydenhoitajan arjessa, kouluterveydenhoitaja Kaisa Moilanen, Kesämäen yhtenäiskoulu, Lappeenrannan kaupunki

Opettajien kokemuksia Move!:n hyödyntämisestä ja moniammatillisesta yhteistyöstä, tutkijatohtori Kasper Salin, Jyväskylän yliopisto

Kouluterveydenhuollon kokemuksia toimintakyvyn edistämisestä ja Move!-järjestelmästä, tohtorikoulutettava, LitM, Mikko Huhtiniemi, Jyväskylän yliopisto

Move!-työkaluja ja kehittämisssuunnitelmia – case Vantaa, projektikoordinaattori Suvi LukkarilaVantaan kaupunki

Move! 8. luokkien liikunnanopetuksessa – case Emäkosken koulu, liikunnanopettaja Katja Hautamäki, Nokia

Move!-mittaukset joka vuosiluokalla – case Pitkäjärven koulu, liikunnanopettaja Katja Bister, Kangasala

Move!-mittaukset kahdessa päivässä liikuntahallilla – case Sammon koulu, liikunnanopettajat Eija Kööpikkä ja Ulla Pietilä, Tampereen kaupunki

 

Lisäksi verkkopaketissa mm.

 • Move!-tulokset 2019: 8.-luokkalaiset, johtaja Tommi Vasankari 
 • Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry:n Move!-materiaalit

 

Jakso 5: Miten Move!-prosessi parhaimmillaan toimii?

Päätösjakson keskiössä ovat palveluketjut ja yhteistyö sekä Move!n tulevaisuuden näkymät.

 

Pääsisällöt

Move! tulevaisuustaitojen rakentajana, psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core

Verkostoyhteistyö ja Move!n hyödyntäminen Etelä-Karjalassa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, Eksote

Move! ja fysioterapia – koulufysioterapiasuositus ja toimintamalli Saarikassa, fysioterapeutti Anu Pollari, Suomen Fysioterapeutit ry ja SoTe kuntayhtymä Saarikka

Koulu-PT toimintakyvyn edistäjänä, liikunnanopettaja Olli Kelhä, Hepolan koulu, Kemi ja koulu-PT Jari Poikela, Fysios Oy

Koulu-PT: toimintamalli Jyväskylässä, liikunnanohjaaja Reeta Jääskeläinen, Jyväskylän kaupunki

 

Mikä Move!ssa askarruttaa? Miltä Move!n tulevaisuus näyttää?

Ensimmäisen toteutuksen osallistujien kysymyksiin vastasivat seuraavat asiantuntijat

 • ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto
 • opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus
 • yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto
 • johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti

 

5. jakson verkkopaketissa on opiskeltavissa myös

 • lehdissä julkaistuja kirjoituksia hyvinvointiopettajista ja koulu-PT-toiminnasta 
 • kaksi fysioterapian opinnäytetyötä (artikkelit ja videot) LAB ammattikorkeakoulusta Lappeenrannasta
  • Fysioterapeutin rooli lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja motoriikan tukemisessa Lappeenrannan peruskouluissa, Tuulia Suojalehto, Rosa Salmi ja Salla Virtanen
  • Henkilökohtaisen tavoitteen hyödyntäminen yläkouluikäisten terveyden edistämisessä, Markus Mauno, Satumaria Muukkonen ja Annukka Oinonen

 

 

Onko sinulla kysyttävää Move!-koulutuksesta?

Nina Merivirta-Köykkä, nina.merivirta-koykka(a)ukkinstituutti.fi

Raija Oksanen, raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi

 

Takaisin sivun alkuun