Miniväittelyt murrosiän muutoksista

Tavoite: Harjoitteen tavoitteena on kehittää oppilaiden rakentavia vuorovaikutus- ja
argumentointitaitoja sekä auttaa heitä ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Oppilaat
harjoittelevat myös kriittisen ajattelun ja tiedonhaun taitoja.

Toteutus:

 • Järjestetään luokassa väittely teemasta murrosiän muutokset
 • Oppilaat jaetaan opettajan valitsemalla tavalla pienryhmiin (3–4 opp.)
 • Ryhmät valitsevat valmiista aiheista sopivan aiheen, niin että ryhmille tulee
  aina vastaväittelijäryhmä.
 • Väittelyn aiheita voivat olla muun muassa:
 1. Vaikuttavatko hormonit merkittävästi murrosiän aikaisiin mielialan
  vaihteluihin vai ovatko muut tekijät tärkeämpiä?
 2. Onko media vastuussa liiallisista paineista, joita nuoret kokevat
  ulkonäkönsä suhteen murrosiän aikana?
 3. Kuinka paljon murrosikä vaikuttaa nuorten sosiaalisiin suhteisiin ja
  identiteetinmuodostukseen?
 4. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia murrosikäiset tuovat
  perheelleen?
 5. Tulisiko kouluissa tarjota enemmän tukea ja resursseja nuorille, jotka
  kamppailevat murrosiän tuomien haasteiden kanssa?
 • Tämän jälkeen jokainen ryhmä saa pohtia opettajan määrittämän ajan (esim. 10
  minuuttia) omaa aihettaan ja kerätä argumentteja sen tueksi.
 • Väittely voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että jokainen väittelypari esittää vuorotellen
  oman argumenttinsa aiheestaan. Tarkoituksena on, että toinen ryhmä pyrkii
  kumoamaan toisen ryhmän väitteen. Ryhmät voivat myös esittää toisilleen
  kysymyksiä. Lopuksi kumpikin ryhmä pitää loppupuheenvuoron.
 • Lopuksi yleisö voi ajan puitteissa esittää kysymyksiä. He voivat myös äänestää siitä,
  kumman ryhmän argumentit olivat vakuuttavampia
Takaisin sivun alkuun